Świeccy marelianie

IV Kongres Józeficko - Mareliański

Data dodania: 2016-11-04

"CZYNY MIŁOSIERDZIA: ZADANIA DLA ŚWIECKICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW OBLATÓW ŚWIĘTEGO JÓZEFA”

Rzym, 8 października 2016r.

      Nazywam się Erminia Del Pret, pochodzę z Sesto Fiorentino, z Florencji, jestem mamą, babcią, oraz nauczycielką na emeryturze. Jestem córką Kościoła, żyję pośród oblatów św. Józefa. Tu odnajduję sens swojego życia. Swoją teraźniejszość i przyszłość kształtuję w oparciu o świętość św. Józefa Marello.

MOŻLIWOŚCI
      Dzisiaj my, osoby świeckie spotykamy się, by szukać pomysłów do wpólnego działania. Zgromadzenie józefitów jest miejscem spotkania z bliźnimi, i do odnalezienia wspólnej drogi nas świeckich katolików. Będąc członkami Kościoła, żyjemy przy wspólnotach józefickich. Współpracując z nimi, mamy szansę rozpoznania własnej tożsamości świeckiego józefity - marelianina.


spotkanie

Data dodania: 2015-06-23

O. Michele Piscopo, Przełożony Generalny Zgromadzenia, podczas wizytacji w Polsce spotkał się z naszymi świeckimi współpracownikami. Z świeckimi marelianami spotkał się w Będzinie.

Dopytywał się o współpracę z józefitami dzisiaj i plany na dalsze lata.

Pytał o zaangażówanie w przygotowanie obchodów Światowych Dni Młodych, które za rok odbędą się w Polsce.

Podkreślał, że konieczne jest, aby nasi współpracownicy pogłębiali duchowości mareliańską, oraz by razem z nami wzięli sobie mocno do serca troskę, modlitwę i działania o nowe powołania.

Na polu międzynarodowym świeckich współpracowników zastanawiano się czy organizować w 2016r. IV Kongres Świeckich w Brazylii, skoro wszyscy będziemy przeżywali rok Miłosierdzia Bożego w Rzymie.

Zaproponował studium nad statutem świeckich współpracowników, i nasze sugestie przesłali do kurii w Rzymie, na które przełożony będzie oczekiwał.

Na koniec podziękował za ich obecność, współpracę, prosił o modlitwę w intencjach Zgromadzenia i powołań. Zachęcał do dalszego propagowania myśli św. Józefa Marello – kochaj pracę ukrytą, za którą nikt nie podziękuje, która będzie jaśniała przed Bogiem.


III Kongres świeckich współpracowników

Data dodania: 2013-08-31

      W dniach od 25 do 30 stycznia 2009, odbył się już po raz trzeci międzynarodowy Kongres Świeckich Współpracowników Józefa Marello, tym razem w malowniczej miejscowości Tagaytay, na Filipinach.

Miejsce na kongres nie było przypadkowe. To właśnie tutaj już 100 lat temu przybyli pierwsi oblaci św. Józefa.

III Kongres świeckich józefitów odbywał się pod hasłem „Świeccy józefici mareliańscy w kościele i w dziełach społecznych”


II Kongres świeckich współpracowników

Data dodania: 2013-08-31

      W dniach 25 - 30 września 2005r. odbył się II Międzynarodowy Kongres Świeckich Józefitów. Tematem Kongresu było: "Synowie Marello w sprawach Chrystusa".Do Barletty, na południu Włoch, do sanktuarium Matki Bożej Sterpetto, udali się na zaproszenie tutejszej rodziny józeficko - mareliańskiej świeccy józefici z 10 państw świata, gdzie swoje placówki mają oblaci św. Józefa Marello.

Z Polski, z Prowincji Miłosierdzia Bożego, udział brali członkowie rodziny józeficko - mareliańskiej Anna Koczur, Stanisława Kozłowska, Jolanta Wacławik, wraz z ks. Markiem Maziarzem.

W niedzielę 25 września rozpoczął się Kongres. Główne referaty wprowadzające do dyskusji i dające dużo do zastanowienia wygłosił profesor Leite z Brazylii. Mówił w nich o rodzinie józeficko - mareliańskiej, w wymiarze duchowym, eklezjalnym i socjalnym.I Kongres marelian świeckich

Data dodania: 2013-08-31

News

       Pod hasłem "Synowie Marello w drodze do świętości" odbył się w dniach 2-5 grudnia 2001r. I Międzynarodowy Kongres Laikatu Józeficko-Marelliańskiego w Asti, na północy Włoch.  

Dla Zgromadzenia zakonnego Oblatów św. Józefa w historycznym momencie - ich Założyciel został ogłoszony świętym - współpracownicy świeccy z całego świata spotkali się na kongresie. Z poszczególnych prowincji: Włoch, Brazylii, Meksyku, Boliwii, Peru, Filipin, Indii, Nigerii, USA, i Polski przyjechali przedstawiciele świeccy, aby wymienić doświadczenia swojej współpracy z zakonnikami i wypracować program dalszego współdziałania.


Dom prowincjalny i formacyjny
ul. Radzymińska 306.
03-694 Warszawa
telefon: 22 679 78 60

e-mail: zgromadzenie@jozefici.pl

konto : 60 1600 1127 1840 3183 6000 0001

NIP : 524 225 98 33

wykonanie: e-parafia.net
Menu