Aktualności

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Data dodania: 2019-04-28

ALLELUJA ! Chrystus Pan zmartwychwsał

Data dodania: 2019-04-21

Rok św. Józefa 19.03.2019.

Data dodania: 2019-03-18

List na rozpoczęcie Roku św. Józefa

Do Oblatów św. Józefa i naszych Współpracowników

Drodzy współbracia i drodzy współpracownicy,

           19 marca obchodzimy coroczną uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Jednak w tym roku ta uroczystość staje się dla naszej Rodziny Oblatów bardzo szczególna, ponieważ w tym dniu rozpoczyna się Rok poświęcony Opiekunowi Zbawiciela, którego imię nosimy.

          Nasz święty Założyciel wybrał św. Józefa jako Patrona i zaprasza nas, abyśmy zawsze mieli go przed oczyma w drodze do świętości i w służbie Kościołowi. We wstępnym szkicu „Towarzystwa św. Józefa” daje nam taką wskazówkę: "Niech każdy z nas czerpie inspirację z postaci św. Józefa, który jako pierwszy na ziemi troszczył się o sprawy Jezusa, strzegł go i chronił w okresie dzieciństwa i był dla Niego ojcem przez trzydzieści lat życia tutaj na ziemi” (List 83).

Rok św. Józefa

Data dodania: 2019-03-05

XVII Kapituła Generalna w jednym z postanowień proponowała aby dla zgromadzenia Oblatów św. Józefa, rok 2019 - 2020 ogłosić ROKIEM ŚW. JÓZEFA.

19 marca w naszych wspólnotach zakonnych rozpoczniemy Rok naszego Patrona. 

List ogłaszający Rok św. Józefa

dla Oblatów św. Józefa

Drodzy Współbracia,

XVII Kapituła Generalna, która odbywała się w Rzymie w dniach od 3 do 30 sierpnia 2018 i miała temat: „ Wezwał ich do siebie, aby wysłać ich do głoszenia” (Mk 3,13-14), w klimacie modlitwy i dzielenia się swoich doświadczeniem. Kapituła zatwierdziła niektóre Postanowienia w celu wzrostu duchowego i gorliwości duszpasterskiej. Powołując się na Postanowienie 5.a, które mówi gromadzeniu Rok św. Józefa, który rozpocząłby się 19 marca 2019 w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP i zakończyłby się rok później 19 marca 2020.

Nowa Rada Prowincji

Data dodania: 2019-03-02

        Odbyły się wybory do nowej Rady Prowincji Oblatów św. Józefa. 

Jak informowałem, Prowincjałem został mianowany o. Roman Westwal. Vice - Prowincjałem ( I radnym ) został wybrany przez współbraci i zaakceptowany przez Przełożonego Generalnego o. Krzysztof Peklicz. II radnym w zarządzie Prowincji został wybrany o. Andrzej Soroczuk. Nowy zarząd Prowincji rozpocznie funkcjonowanie 13 marca 2019 r. Kadencja będzie trwała przez 3 lata do 2022 r.
       Nowemu Zarządowi, Prowincjałowi i Jego Radnym, życzymy otwartości na działanie Ducha Świętego, odwagi i Bożej Mądrości w podejmowaniu nowych wyzwań, siły w prowadzeniu polskiej Prowincji Zgromadzenia na dalsze lata. Święci patronowi zgromadzenia niech orędują za nami : Matka Boża Bolesna, św. Józef Jej Oblubieniec i św. Józef Marello.
ksm.

1 2 3 4 ...29 »

Dom prowincjalny i formacyjny
ul. Radzymińska 306.
03-694 Warszawa
telefon: 22 679 78 60

e-mail: zgromadzenie@jozefici.pl

konto : 60 1600 1127 1840 3183 6000 0001

NIP : 524 225 98 33

wykonanie: e-parafia.net
Menu