Aktualności

Grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe

Data dodania: 2015-11-19

OPINIA TEOLOGICZNA KOMISJI NAUKI WIARY KEP ( fragmenty)

 Problemy teologiczne i pastoralne
       W ostatnich latach w niektórych grupach charyzmatycznych i środowiskach związanych z celebrowaniem Mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie czy o uzdrowienie pojawiła się myśl i coraz częściej mówi się o tzw. „grzechach pokoleniowych” i o „uzdrowieniu międzypokoleniowym”. 
      U podstaw mówienia o grzechu pokoleniowym leży przekonanie, że grzechy przodków wywierają wpływ na życie obecnie żyjących członków rodziny. Wpływ ten może mieć wymiar duchowy i cielesny, wyrażać się np. w postaci jakiejś choroby, może też być powodem kłopotów w dziedzinie psychiki i niepowodzeń w życiu małżeńskim czy rodzinnym. Obciążenie grzechem dziedziczonym po przodkach – według zwolenników tej teorii – domaga się uwolnienia człowieka, które dokonuje się w modlitwie o uzdrowienie lub przez egzorcyzm.
      

Oficjalny Komunikat z zakończonego Synodu Biskupów

Data dodania: 2015-10-30

 ZAKOŃCZENIE SYNODU BISKUPÓW O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE
Kończący się dzisiaj synod biskupów na temat małżeństwa i rodziny był doświadczeniem jedności Kościoła i ubogacaniem się Jego różnorodnością. Kościół szczerze zatroskany o rodzinę przypomniał światu jej niezastąpioną wartość. Zastanawiał się w jaki sposób skutecznie chronić jej prawa w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym.Jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszkowi za jego troskę o to, by Ewangelia Miłosierdzia Bożego dotarła do każdej rodziny. Dziękujemy, że przypomina nam, iż wciąż aktualne jest nauczanie św. Jana Pawła II, którego sam nazwał „Papieżem rodziny”.

Wybrane myśli z homilii papieża Franciszka, na rozpoczęcie Synodu.

Data dodania: 2015-10-17

 „Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłości ku Niemu jest w nas doskonała”
 (1J 4,12)

Samotność:
W homilii na Synod Biskupów papież Franciszek pisał o samotności. Rozpoczyna od przedstawienia pierwszego człowieka Adama, który żył w raju, nadał imiona innym stworzeniom, które go otaczały, ale mimo to czuł się sam „Nie znalazła się odpowiednia pomoc dla mężczyzny” czytamy w księdze Rodzaju. To wzór osób samotnych w dzisiejszym świecie, mamy nie jako powrót do czasów Adama z tym że my mamy drugiego człowieka, ale go niestety nie zauważamy, bądź zauważać nie chcemy. Osoby starsze opuszczone wdowy, sieroty, chorzy, wiele mężczyzn i kobiet porzuconych przez swoją żonę bądź męża, osoby, które uciekają ze swoich krajów przed wojną głodem, aby zmienić swoją sytuację przestać się bać. Osoby padające ofiarą konsumpcjonizmu. Coraz więcej przybywa osób, które czują się samotne. Papież dostrzega dalej miłość: trwałą, wierną, rzetelną, stabilną, płodną - która jest w dzisiejszym świecie wyśmiana i postrzegana jakby była staromodną sukienką.
Miłość między mężczyzną a kobietą:

II Kongres Młodych Osób Konsekrowanych.

Data dodania: 2015-10-14

      Radość Konsekracji – hasło II Kongresu MOK. Stał się największym i najbardziej entuzjastycznym wydarzeniem przeżywanego w Kościele Roku Życia Konsekrowanego.

     Na Jasnej Górze u boku Maryi - Matki wszystkich powołanych, w dniach 23-26. 09.br. spotkało się blisko 1000 młodych osób konsekrowanych, z ponad 100 różnych Zgromadzeń zakonnych, Stowarzyszeń życia apostolskiego i Instytutów świeckich. Byli reprezentanci z różnych krajów Czarnego Lądu, Rosji, czy Chin. Była również reprezentantka klasztorów klauzurowych.

      W panelach dyskusyjnych przeplatały się radość i młodość konsekrowanych, z problemami życia we wspólnotach, troską o powołania, czy kryzysami dzisiejszego świata. Osoby konsekrowane ukazały, że życie w perspektywie nieba naprawdę ma sens.

     uczestnik br. Piotr.


zmarł O. Vito Calabrese

Data dodania: 2015-09-23

W domu zakonnym w Asti, w dniu 22.09.2015 r. zmarł nasz współbrat O. Vito Calabrese. W latach 1988 - 2001 był Przełożonym Generalnym. 

To o. Vito zabiegał i pomagał, aby józefici otworzyli dom w Polsce. Wielokrotnie przyjeżdżał do Polski. Był wielkim przyjacielem Polaków, i wiele dobra dla nas uczynił. Pozostanie w naszych sercach i pamięci, jako dobry ojciec, ciepły i oddany człowiek, kapłan. Módlmy się by Pan, któremu służył całe życie wynagrodził mu w niebie : wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki. Amen. 
Pogrzeb o. Vito odbędzie się w Asti, w piątek 25.09. o godz. 14.

Nasze zgromadzenie

Powołanie

Zajęcia Oblatów Św. Józefa

● Szerzą kult do Św. Józefa – Patrona Kościoła Powszechnego
● Pracują z młodzieżą i dziećmi
● Prowadzą internaty, szkoły, zakłady opieki
● Pracują jako duszpasterze na parafiach całego świata
● Prowadzą rekolekcje i misje parafialne
● Pracują na misjach zagranicznych: Afryka, Azja, Ameryka Południowa i Północna
● Podejmują wszelkie działania wskazane przez Boża Opatrzność

Bp Józef Marello

Św. Józef Marello jest świętym, beatyfikowanym i kanonizowanym przez Papieża Jana Pawła II.
Dom prowincjalny i formacyjny
ul. Radzymińska 306.
03-694 Warszawa
 telefon: 22 679 78 60

e-mail: zgromadzenie@jozefici.pl

konto : 59 1560 0013 2375 8367 3000 0001

NIP : 524 225 98 33


   
wykonanie: e-parafia.net
Menu