Aktualności

Postanowienia Kapituły

Data dodania: 2016-05-13

                  Każda wspólnota, raz w miesiącu spotka się na Godzinie Świętej – medytacji Słowa Bożego. Na tym spotkaniu, sprawdza się jak żyjemy duchem józefickim (naśladowanie św. Józefa w życiu ukrytym i ofiarowaniu się Bożej Opatrzności), wierność ślubom, życie braterskie, radosne świadectwo wiary, pokory, wierności, ciszy, pracowitości i poświęcenia sprawom Chrystusa. 
Spotkanie kończy się modlitwą wspólnotową, jeśli jest możliwość wystawieniem Najświętszego Sakramentu. 
To spotkanie odbywa się również we wspólnotach formacyjnych.
POSTANOWIENIE 4.

Nocna modlitwa - reakcja przeciwko handlowi ludźmi

Data dodania: 2016-05-03

Zamieniamy Noce w MOC Miłosierdzia odmawiając o godz. 3.00 Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W noc z 6 na 7 maja zapraszamy do włączenia się w modlitwę za 

kobiety oszukane „na miłość”, 

a następnie zmuszane do pracy w seksbiznesie.

JEZU, niech TWOJA miłość wyrwie je i ocali z rąk, które niszczą. 

 Odbuduj ich zrujnowane życie.

Jedną z metod werbunku wykorzystywanych przez handlarzy jest tzw. metoda Loverboy, czyli „na miłość”. Na czym ona polega? Oszust nawiązuje emocjonalną relację z potencjalną ofiarą - młodą dziewczyną lub kobietą. Potrafi zainwestować w tę relację dużo czasu, by zdobyć zaufanie kobiety i rozkochać ją w sobie. Poznanie kobiety i jej środowiska zostaje następnie wykorzystane przez niego do manipulacji (np. namawia na wyjazd za granicę, obiecuje super wakacje, itp). Przychodzi moment, że obietnice szczęścia i miłości zamieniają się w koszmar i piekło. Bywa, że sam werbownik jest tym, który zmusza do prostytucji szantażując, zastraszając i używając w zły sposób posiadaną na temat osoby wiedzę. Częściej jednak kobiety są po prostu sprzedawane przez werbownika w ręce handlarzy. 

Praca św. Józefa

Data dodania: 2016-04-30

Świętej Rodzinie z Nazaretu nie był obcy trud codziennej pracy, codzienne zajęcia domowe i praca fizyczna, aby się utrzymać, zaspokoić podstawowe potrzeby członków Rodziny. 

Na Głowie rodziny – mężu, ojcu, spoczywał ten obowiązek troski o wszystkich mu powierzonych. Święty Józef wkładał w pracę swoje zdolności i całą miłość, jaką żywił do Jezusa i Maryi. Praca przybliżała go też do Boga. Józef wiedział, że pracując, wypełnia wolę Bożą, dlatego jego pracy towarzyszył klimat milczenia i modlitwy. Przy warsztacie świętego Józefa, pracował Jezus i od Niego uczył się rzemiosła i pracowitości. Praca to nie tylko trud, ale i wielka godność. Bóg stwarzając człowieka powołał go również do pracy, dzięki której dopełnia się stwórczy plan Boga.  Praca jest szansą naszego rozwoju, uszlachetnieniem naszego człowieczeństwa. Dlatego z niepokojem spoglądamy na młode pokolenie zagrożone brakiem pracy. To nie tylko brak pieniędzy, jedzenia. To zachwianie fundamentów człowieczeństwa, które, gdy będzie długotrwałe może mieć dla człowieka fatalne skutki. Święty Józefie, w dniu Twego święta polecamy Twojej opiece ludzi pracy, ale i zagrożonych bezrobociem, czuwaj nad ich człowieczeństwem.

1050 rocznica Chrztu Polski

Data dodania: 2016-04-14

W dniach 14-16 kwietnia odbywać się będą uroczystości 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Główne obchody będą miały miejsce w Gnieźnie. W obchodach wezmą udział biskupi i pielgrzymi z Polski i zagranicy. Wśród gości swój udział zapowiedzieli przedstawiciele najwyższych władz państwowych. W mszy św. W katedrze gnieźnieńskiej uczestniczyć będzie prezydent RP Andrzej Duda, oraz Pani premier Beata Szydło.

Chrzest Polski – to nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Przyjmuje się, że ten Chrzest odbył się w 966 r. i jest to symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego.

Rok Jubileuszowy

Data dodania: 2016-04-03

Przeżywany Rok Jubileuszowy Miłosierdzia Bożego daje nam szanse dostąpienia łask od Miłosiernego Ojca, odpuszczenia wszystkich kar czyśćcowych. Warunki które musimy spełnić określił ogłaszający Rok Jubileuszowy P. Franciszek.


8.12. 2015 - 20.XI. 2016.
 Czas płynącej do ludzi łaski MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 

     Odpust zupełny można uzyskać spełniając warunki: 
1. Każdy wierny:odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych wyznaczonych kościołów.
2. Dla poszczególnych wiernych:
- osoby, które nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni mogą zyskać odpust zupełny poprzez czyny obdarzone odpustem: przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. 
-kto sam wykona jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy.

Nasze zgromadzenie

Powołanie

Zajęcia Oblatów Św. Józefa

● Szerzą kult do Św. Józefa – Patrona Kościoła Powszechnego
● Pracują z młodzieżą i dziećmi
● Prowadzą internaty, szkoły, zakłady opieki
● Pracują jako duszpasterze na parafiach całego świata
● Prowadzą rekolekcje i misje parafialne
● Pracują na misjach zagranicznych: Afryka, Azja, Ameryka Południowa i Północna
● Podejmują wszelkie działania wskazane przez Boża Opatrzność

Bp Józef Marello

Św. Józef Marello jest świętym, beatyfikowanym i kanonizowanym przez Papieża Jana Pawła II.


Dom prowincjalny i formacyjny
ul. Radzymińska 306.
03-694 Warszawa
telefon: 22 679 78 60

e-mail: zgromadzenie@jozefici.pl

konto : 59 1560 0013 2375 8367 3000 0001

NIP : 524 225 98 33

wykonanie: e-parafia.net
Menu